top of page

Kintsugi - De kunst van het ' Helen'.


In de 15e eeuw was er eens een keizer in japan die zijn bijzondere porseleinen theekom die gevallen was, wou laten repareren. Hij was niet blij met het resultaat, want hij kreeg de theekom terug met metalen nietjes.


Een ambachtsman stelde een andere methode voor: de gebroken stukken met lijm te repareren gemaakt van GOUD. En zo ontstond een nieuwe en prachtige vorm van ambacht: KINTSUGI. Gebarsten porseleinen voorwerpen gerepareerd met goud. En zo ontstonden de prachte exemplaren.

Deze prachtige ambacht staat ook symbool in verschillende geneeswijzen van de Z I E L.

Er zijn momenten, periodes in je leven dat je helemaal gebroken bent en het lijkt of alles in duizend stukken uiteen is gevallen. We kennen allemaal wel deze periodes en ze horen ook bij het leven. Als je een geliefde verliest, je bedrijf failliet gaat, je huwelijk/relatie over is of je wordt ziek. Een burn-out bijvoorbeeld. Of als je als kind een hele moeilijke jeugd hebt gehad. Deze periodes laten littekens achter maar zijn ook tevens jouw KRACHT! Dat is mijn levensmotto. De mensen die mij goed kennen weten dat ik intens moeilijke periodes heb doorgemaakt, te beginnen in mijn kindertijd. Maar het heeft mij gemaakt tot wie ik NU ben en ik voel mij DANKBAAR voor wie ik ben. En ik heb al heel veel mensen ontmoet in mijn leven met de diepste pijnen, de mensen die veel hebben meegemaakt, de mensen die grote verliezen hebben gehad en dit zijn vaak de mensen die ik het meest bewonder, hun kracht hun wijsheid, hun veerkracht. Het zijn deze mensen die mij inspireren, het zijn deze mensen die mij leren dat JUIST hun pijn hun hebben getransformeerd tot wie ze nu zijn. Sterke, stralende mensen die tot veel in staat zijn. Deze mensen inspireren mij en vele anderen.

Dat is ook waar ik mij yoga teachings en coaching sessies op baseer.

Jouw pijn en struggle is jouw kracht - jouw G O U D - in je leven. Het maakt je mooier, heler en unieker. En dat mag je elke dag OMARMEN.

Ja, misschien is het zo dat je ' gebroken' bent of was, ja misschien is het zo dat je emotionele littekens hebt, ja misschien is jouw leven niet altijd volgens het ' perfecte' plaatje gelopen. Maar weet je: JUIST dát maakt jouw als mens zo mooi en uniek - krachtig en gehuld in GOUD.


Of zoals Rumi dit zo mooi verwoord: ‘ The wound is were the light enters you’.
Comments


bottom of page